Expat-Money.be
Sponsored by:
 Financiën in België > Financiële Gids > Belastingen > Belgische sociale zekerheid
Onderwerpen
Hulpmiddelen

Belgische sociale zekerheid

Sécurité socialeAls je in België wilt werken, moet je een sociale zekerheidbijdrage betalen (contributions) zoals iedere andere inwoner. Wat de precieze regels zijn voor jou hangt af van de overeenkomst die België heeft met jouw land.

Het Belgische sociale zekerheid (sécurité sociale) systeem bestaat uit 3 verschillende systemen voor:

  • loontrekkenden;
  • zelfstandigen;
  • ambtenaren.

Voordelen

De voordelen die je kan ontvangen van de sociale zekerheid zijn:

  • ziekte- en ongevallen verzekering
  • verzekering voor werkongevallen
  • pensioenen
  • werkloosheidsuitkering
  • kind- en gezinsbijslag
  • jaarlijkse vakantie
  • beroepsziekten verzekering

Internationale overeenkomsten

België heeft multilaterale overeenkomsten met de 27 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Er zijn ook bilaterale overeenkomsten met Algerije, Canada, Chili, Congo, Israël, Marokko, Polen, San Marino, Zwitserland, Tunesië, Turkije, de Verenigde Staten, Australië, de Filippijnen, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Servië en Montenegro.

Deze overeenkomsten hebben allemaal identieke doelen: om een gelijkaardige behandeling te garanderen, om te bepalen welke wetgeving telt , om zeker te zijn dat een individu ontvangt waar hij/zij recht op heeft (van alle landen) en er voor te zorgen dat een individu nog steeds voordelen kan ontvangen in het buitenland.

Ze bepalen meestal dat een werknemer de wetgeving moet volgen van het land waarin hij werkt, zelfs als hij een inwoner is in een ander land. Als een werknemer naar een ander land gestuurd is door zijn werkgever, dan moet het individu de wetgeving van zijn eigen land volgen.

Limosa

Limosa is een administratief portaal voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die deeltijds of tijdelijk werk uitvoeren in België. Het geeft informatie over werken in België en je kan er de nodige administratie online doen. Op deze website MOET je al je activiteiten aangeven om sancties te vermijden (www.limosa.be ). Meer informatie kan je vinden op de site van de Federale Openbare dienst van Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.fgov.be ).

Loontrekkenden

Zowel de werkgever als werknemer moeten bijdragen betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Office National Securité Sociale).

Bijdragen worden verdeeld onder 6 sectoren, maar het totale percentage dat een werknemer moet betalen is 13.07% van zijn/haar bruto salaris. De werkgever moet 24.77% betalen, wat samen een 37.84% van je bruto salaris is dat naar sociale zekerheid gaat.

Bepaalde groepen zoals oudere werknemers, mensen die lang zonder job zitten en studenten kunnen genieten van lagere bijdragen. Dit zijn maatregelen om mensen aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld: studenten die niet meer dan 23 dagen werken in juli, augustus & september moeten geen sociale zekerheidsbijdrage betalen, maar betalen een 2.5% solidariteitsbijdrage.


Afdrukken

Meer informatie over Belastingen