Expat-Money.be
Sponsored by:
 Financiën in België > Financiële Gids > Belastingen > Belastingaangifte in België
Onderwerpen
Hulpmiddelen

Belastingaangifte in België

Je belastingaangifte invullen



Alles wat je moet weten over het ontvangen, invullen en terugzenden van je belastingaangifte is hier te vinden.

Als je belastingen moet betalen dan zal je in het eerste semester na het belastingjaar een belastingaangifte ontvangen. Deze zal verzonden worden door de Federale Overheidsdienst Financiën (Service Public Fédéral) en als je er geen ontvangt, moet je je belastingkantoor contacteren en je belastingaangifte aanvragen voor 1 juni van dat jaar.

Voorbeeld:

Belastingen moeten betaald worden op inkomsten van: 2007

Je ontvangt je belastingaangifte: eerste semester van 2008

Je moet je belastingaangifte aanvragen voor: 1 juni 2008

Belastingaangifte invullen

Bij je belastingaangifte zal je een gedetailleerd document vinden dat uitlegt hoe je je belastingaangifte moet invullen. Het verklaart de meeste zaken, maar sommige specifieke situaties worden niet altijd uitgelegd. Als je problemen hebt om je belastingaangifte in te vullen kan je je belastingkantoor contacteren voor meer informatie. Zij zullen je meestal helpen om je aangifte in te vullen.

Belastingaangifte indienen

Op de aangifte zal een datum vermeld staan waarop je ze terug moet inleveren. Dien je aangifte niet in na deze datum want je kan een sanctie krijgen van €1,250.

Papieren versie

De papieren versie moet teruggestuurd worden naar het adres dat op de eerste pagina vermeld staat.

Online versie

Sinds 30 mei 2005 kan de aangifte ook online worden ingevuld op www.taxonweb.be . De voordelen zijn dat je de dienst op elk moment kan gebruiken. Het systeem controleert wat je invult en zal je laten weten als je fouten maakt. Je krijgt ook een onmiddellijke bevestiging dat de aangifte verstuurd is dus je moet het huis hiervoor niet verlaten. Tot nu toe zijn er nog geen problemen geweest wat betreft bescherming, dus het systeem wordt veilig geacht.

Verlenging

Je kan een verlenging vragen om je aangifte in te dienen. Er zijn 2 procedures om dit te doen en het hangt ervan af welk soort aangifte je indient.

Individuele aangifte

Het hoofd van de aangiftedienst kan je een verlenging toestaan. Houd er rekening mee dat je je aanvraag naar de dienst moet sturen die op je aangifte vermeld staat.

Gezamenlijke aangifte

Het hoofd van de inspectiedienst kan je een verlenging toestaan. De aanvrager moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een voldoende aantal voorheffingen moet betaald zijn;
  • de aanvraag moet redelijk zijn en de verlenging kan ten laatste tot 30 september duren;
  • er mogen geen ernstige belastingovertredingen gepleegd zijn in de laatste 2 jaar;
  • de aanvraag moet binnen de toegelaten periode aangevraagd worden;
  • de aanvraag moet in drievoud opgemaakt worden volgens het voorziene model.

Onjuiste of onvolledige aanvraag

Als je merkt dat er fouten in je aangifte staan contacteer je best zo snel mogelijk je belastingkantoor om de fout recht te zetten. Sancties kunnen zijn: boetes, belastingverhoging of een uitstel van 3 jaar van de terugbetaling van je belastingen.


Afdrukken









Meer informatie over Belastingen